80es Karaoke

If I Could Turn Back Time beroemd gemaakt door Cher
Wasted Years beroemd gemaakt door Iron Maiden
99 Luftballons beroemd gemaakt door Nena
Queen Of Hearts beroemd gemaakt door Juice Newton
Love Is All beroemd gemaakt door Joe Longthorne
It's A Hard Knock Life beroemd gemaakt door Annie
Bette Davis Eyes beroemd gemaakt door Kim Carnes
Gold beroemd gemaakt door Spandau Ballet
Suzanne beroemd gemaakt door VOF De Kunst
On The Road Again beroemd gemaakt door Willie Nelson
Billie Jean beroemd gemaakt door Michael Jackson