80es Karaoke

Lady beroemd gemaakt door Kenny Rogers
I Know Him So Well beroemd gemaakt door Chess
Only You beroemd gemaakt door Yazoo
Red, Red Wine beroemd gemaakt door UB40
Rio beroemd gemaakt door Maywood
In The Army Now beroemd gemaakt door Status Quo
Run To You beroemd gemaakt door Bryan Adams
You Give Love a Bad Name beroemd gemaakt door Bon Jovi
Belfast Child beroemd gemaakt door Simple Minds
Puerto Rico beroemd gemaakt door Vaya Con Dios