Auteursrechten

KaraFun verbindt zich ertoe wettelijke content aan te bieden met toestemming van de rechthebbenden, onder andere de Auteurs / Componisten, Uitgevers en Organisaties voor Collectief beheer. Daarom hebben wij overeenkomsten gesloten met talloze muziekuitgevers overal ter wereld voor Mechanische en Grafische reproductierechten.

Wij willen onze partners graag bedanken voor hun onmisbare steun in dit avontuur: een vrolijk melodietje brengen in het leven van de mensen.

U bent houder van rechten en wilt graag dat de catalogus die u vertegenwoordigt aangeboden wordt op KaraFun? We zouden heel graag met u samenwerken en u betalen voor het produceren van karaokenummers op basis van uw catalogus. Onze enige doelstelling: een beetje 'fun' brengen in het leven van onze gebruikers, en we zouden het geweldig vinden om u tot onze partners te rekenen. Neem contact met ons op voor nadere informatie.

Respecteren van muziekrechten zit al in onze genen vanaf de start van KaraFun, en we reageren zeer snel op eventuele verzoeken tot terugtrekking. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voordat u een aanklacht gaat indienen wegens inbreuk op auteursrechten; we zullen uw verzoek serieus bestuderen.

Een verzoek tot terugtrekking dient echter wel met redenen te worden omkleed. Alle geluidsopnames worden geproduceerd onder sub-licentie door Tency Music. De videocontent wordt exclusief door en voor Recisio geproduceerd. Indien u toch denkt dat content op de site inbreuk inhoudt op de rechten van de partijen die u vertegenwoordigt, betreft het hoogstwaarschijnlijk een vergissing en zullen wij deze content onmiddellijk verwijderen. Volg onderstaande instructies.

Inbreuk op het Auteursrecht doorgeven

Om inbreuk op auteursrechten door te geven, dient u ons de volgende gegevens per email te sturen aan legal@recisio.com of per post aan het onder aan de pagina vermelde adres.

  • Exacte aanduiding van de betreffende content (URL-adres)
  • Type recht waarom het gaat
  • Partijen of houders van vertegenwoordigde rechten
  • Uw contactgegevens
  • Verklaring waarin wordt vermeld dat de aanklagende partijen geheel te goeder trouw denken dat het gebruik van content onder de aangegeven omstandigheden geen goedkeuring geniet van houders van rechten of hun vertegenwoordigers.
  • Verklaring dat de informatie van deze officiële kennisgeving bewezen en exact is, op straffe van boete wegens valse getuigenis, en dat de aanklagende partijen gerechtigd zijn om zodanig te handelen uit naam van de bovengenoemde houders van de rechten.
  • Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon gerechtigd om te handelen uit naam van bovengenoemde houder van de rechten.

Hoofdkantoor

Recisio
74 rue des Arts
59000 Lille
Frankrijk